Regulamin

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SERWISU THE CASUAL LOUNGE – DEUTSCHLAND

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2016

 

Preambuła:

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) określają zasady korzystania z usług dostępnych pod marką TheCasualLounge. Ten serwis randek bez zobowiązań o jakości premium jest oferowany przez spółkę z.o.o iMedia888 z siedzibą pod adresem Max-Planck-Strasse 4, 85609 Aschheim, Niemcy, za pośrednictwem domeny internetowej www.thecasuallounge.pl. Poniższe OWH regulują stosunek pomiędzy użytkownikami („Użytkownikami”, „Członkami”) z jednej strony, a spółką z o.o iMedia888 (dalej nazywaną: „TheCasualLounge”, „my”, „nas” „TCL”) w zakresie korzystania z portali TheCasualLounge (dalej zwanymi „Portale” lub „Portal”) i z tym związanych ofert produktów, z drugiej strony. Aktualnie TheCasualLounge udostępnia swoje oferty produktów za pośrednictwem swojej witryny internetowej oraz programów na urządzenia mobilne (m.in także aplikacji). Wszystkie osoby odwiedzające nasze Portale będą dalej określane jako „Użytkownicy” lub „Członkowie”. Język niemiecki zawsze będzie przy tym traktowany priorytetowo, a tłumaczenie na inny język jest usługą oferowaną Użytkownikowi przez iMedia888. Niemiecką wersję tej strony można znaleźć pod adresem: https://www.thecasuallounge.de/TermsOfUse.html.

 

1. KORZYSTANIE Z NASZYCH PORTALI

a) Warunki korzystania z serwisu

TheCasualLounge to internetowe miejsce spotkań osób dorosłych, a co za tym idzie wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia mogą zostać członkami naszych Portali i korzystać ze związanych z tym członkostwem ofert produktów.

Potwierdzacie Państwo, że spełniacie wymagania prawne konieczne do zawarcia niniejszej Umowy i przestrzegania z nią związanych reguł, a także że nie naruszacie Państwo żadnych praw lub przepisów obowiązujących w kraju Państwa aktualnego pobytu. Odpowiedzialność za przestrzeganie miejscowych praw i przepisów leży całkowicie po Państwa stronie.

b) Reguły dotyczące treści

Na TheCasualLounge możecie Państwo zamieszczać różne treści. W tym m.in zdjęcia, informacje profilowe, wiadomości („Treści”).

Zawsze, gdy zamieszczacie Państwo Treści na TheCasualLounge, są one dostępne dla całej społeczności. Zdecydowanym wyjątkiem są tutaj Państwa dane osobiste, jak np. E-mail i adres zamieszkania i w niektórych przypadkach także wszelkie dane rozliczeniowe, jak np. dane konta bankowego lub karty kredytowej.

NIE jest dozwolone ZAMIESZCZANIE lub WYSYŁANIE Treści, które:

          i.       zawierają wyrażenia lub słowa, które: mogą zostać uznane za dokuczliwe, obraźliwe lub agresywne;

         ii.       mają charakter pornograficzny lub w jakikolwiek inny sposób uwłaczają godności człowieka;

        iii.       propagują rasizm lub seksizm;

        iv.       propagują wszelkie formy nielegalnych działań, takich jak terroryzm lub nawoływanie do nienawiści na tle rasowym;

         v.       są oszczerstwami;

        vi.       mają na celu działalność komercyjną (w tym m.in sprzedaż, konkursy i reklamy, linki do innych stron lub płatnych numerów telefonu premium);

       vii.       są wiadomościami typu „spam” lub „junk”;

      viii.       zawierają wszelkiego rodzaju programy typu spyware, adware, wirusy, robaki komputerowe lub innego rodzaju szkodliwe oprogramowanie, mające na celu spowodowanie szkód na Państwa sprzęcie lub oprogramowaniu, czy tez osobistych danych w TheCasualLounge lub gdzie indziej;

       ix.       same w sobie lub poprzez zamieszczanie naruszają prawa stron trzecich (w tym prawa własności intelektualnej i prawa ochrony danych osobowych).

Jeśli naruszycie Państwo nasze wyżej wymienione reguły, TheCasualLounge zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zlikwidowania lub zablokowania konta sprawcy takiego naruszenia. Powyższa zasada ma zastosowanie także w przypadku członkostwa VIP, a opłaty nie zostaną zwrócone ani w całości, ani w części.

Dodatkowo do wcześniej wymienionych przypadków należy dodać, że nie powinniście Państwo zamieszczać na swojej osobistej stronie profilowej żadnych danych osobowych, jak np. danych konta bankowego, ponieważ inne osoby mogłyby wykorzystać te dane w szkodliwych celach. Jeśli nie zastosujecie się Państwo do naszego zalecenia, to postępujecie Państwo na swoje własne ryzyko!

Nie jesteście Państwo także upoważnieni do niewłaściwego wykorzystania danych osobowych stron trzecich w celach komercyjnych, rozsyłania spamu lub do innych nielegalnych działań. W przypadku nielegalnego wykorzystania danych, TheCasualLounge zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zlikwidowania lub zablokowania konta sprawcy takiego wykroczenia.

Jeśli nie życzycie sobie Państwo, aby inne osoby miały dostęp do Państwa Treści, to nie powinniście Państwo zamieszczać żadnych Treści na TheCasualLounge. Zastrzegamy sobie prawo, bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia, do skasowania, zmiany lub ograniczenia dostępu do zamieszczonych przez Państwa danych, z wykluczeniem możliwości pociągnięcia nas do odpowiedzialności za takie działania.   Ani nie jesteśmy w jakikolwiek sposób zobowiązani do udostępniania i sprawdzania prawidłowości zamieszczonych przez Państwa na TheCasualLounge Treści, ani nie mamy obowiązku śledzenia Państwa zachowania jako Użytkownika lub zachowania innych Użytkowników.

Kiedy Użytkownik zamieszcza Treści na TheCasualLounge, to gwarantuje on(-a), że jest właścicielem(-ką) wyłącznego prawa do korzystania z tych Treści. On lub ona zgadza się również na to, że Treści te będą dostępne dla wszystkich innych Użytkowników platformy w celu nawiązywania kontaktów. Z drugiej strony Użytkownik również czerpie korzyści z tej reguły, mając dostęp do wszelkich Treści udostępnianych przez innych Użytkowników, które są dostępne np. w ramach listy kontaktów.

Wszelkie Treści, które nie pochodzą od Użytkowników (w tym wszystkie teksty, grafiki, znaki marek, znaki logo, elementy dźwiękowe i artystyczne), są naszą własnością. Są one także przez nas regulowane, licencjonowane i podlegają prawom ochrony znaków towarowych, ochrony praw autorskich i innym prawom ochrony własności intelektualnej.

W zakresie Treści na witrynie TheCasualLounge należy podkreślić, że nie macie Państwo możliwości roszczenia żadnych praw do nich i zobowiązujecie się Państwo w żadnym wypadku nie wykorzystywać tych Treści w sposób, który mógłby prowadzić do naruszenia praw stron trzecich. Oświadczacie Państwo także, nie ograniczając przy tym dalszych postanowień, że nie będziecie Państwo kopiować, modyfikować, dopasowywać, rozpowszechniać, publikować lub sprzedawać żadnych Treści witryny TheCasualLounge.

 

2. USŁUGI PŁATNE

a) Postanowienia ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do rozszerzenia lub ograniczenia aktualnej oferty produktów lub usług w dowolnym momencie. Zaistniałe w wyniku takich działań zmiany również podlegają niniejszym OWH. Na zakończenie procesu bezpłatnej rejestracji otrzymają Państwo informację na temat naszych OWH, a poprzez aktywne kliknięcie przycisku „Zakończ teraz bezpłatną rejestrację”, automatycznie zgadzacie się Państwo z niniejszymi OWH.

Tworzenie profilu oraz wiele podstawowych funkcji naszych Portali jest zasadniczo bezpłatne.

Warunkiem uzyskania dostępu do naszych Portali jest wcześniejsza rejestracja Użytkownika. Jeśli dostępna jest aplikacja TheCasualLounge na system iOS, Android lub na inny system operacyjny dla urządzeń mobilnych, to konieczne będzie uprzednie pobranie tej aplikacji z właściwego sklepu z aplikacjami (App Store). Rejestracja jest zasadniczo bezpłatna, a po jej dokonaniu Użytkownika łączy z TheCasualLounge umowa bez opłat, która podlega niniejszym Ogólnym Warunkom Handlowym. Podstawowe usługi, do których dostęp uzyskuje się po dokonaniu rejestracji, jak np. możliwość otrzymywania propozycji kontaktów, są również całkowicie bezpłatne.

Aby uzyskać możliwość kontaktowania się z Użytkownikami, musicie Państwo zakupić jeden z naszych produktów Premium („VIP”). Czyniąc to, uzyskujecie Państwo status VIP i możecie bez ograniczeń korzystać z wszelkich funkcji Premium. Jeśli zakupicie Państwo produkt płatny, jak np. produkt 3-miesięczny, to jest to równoznaczne z wydaniem upoważnienia dla TheCasualLounge oraz Państwa „Dostawcy Usług Płatniczych” („PSP”), do zapisania Państwa danych karty kredytowej i innych istotnych danych rozliczeniowych. Państwa dane będą przechowywane jedynie do tych konkretnych celów realizacji elektronicznych transakcji płatniczych. Ponadto Państwa dane będą przechowywane jedynie do momentu wygaśnięcia umowy. Po zakończeniu jej obowiązywania Państwa dane zostaną usunięte przez nas oraz przez dostawcę PSP.

Dokonując zakupu jednego z produktów VIP, zobowiązujecie się Państwo do terminowego opłacania związanych z tym zakupem kosztów za płatne usługi, w tym za ewentualne opłaty abonamentowe naliczane okresowo. W razie ewentualnego zalegania z płatnościami, zobowiązujecie się Państwo do pokrycia wszelkich powstałych w wyniku tej sytuacji kosztów odsetek oraz opłat inkasso. Wszystkie naliczane przez nas opłaty nie podlegają zwrotom, za wyjątkiem sytuacji, gdy: (i) jesteśmy zobowiązani do zwrotu na mocy przepisów prawnych (ii) TheCasualLounge dobrowolnie zaoferuje zwrot. Opłata za usługi płatne musi zostać uiszczona z góry. Ceny płatnych usług mogą w każdej chwili ulec zmianie, przy czym są one jednak przejrzyście przedstawione i opisane na stronach produktów. Ceny są zawsze podawane włącznie z obowiązującym podatkiem od wartości dodanej.

b) Proces płatności

Dla maksymalnego ułatwienia korzystania z usług premium witryny TheCasualLounge, udostępniamy naszym Członkom różne metody płatności. Wymienić tutaj należy szczególnie płatność za pomocą kart kredytowych (Visa oraz MasterCard). Na terenie Niemiec oraz Austrii oferujemy także polecenie zapłaty. Macie Państwo wolny wybór skorzystania z jednej z tych trzech metod płatności. Jeśli Państwa płatność za pomocą wybranej przez Państwa metody zostanie odrzucona przez naszego PSP, to nadal jesteście Państwo zobowiązani do pokrycia wszelkich zalegających płatności. Możecie tego Państwo dokonać np. korzystając z innej metody płatności lub wykonując przelew bankowy. W przypadku, gdy nie złożycie Państwo terminowego wypowiedzenia naszych płatnych usług lub będziecie Państwo z nich nadal korzystać, jesteśmy upoważnieni do dalszego pobierania opłat za pośrednictwem wybranej przez Państwa metody płatniczej.

c) Automatyczne przedłużenie umowy

PO ZAKUPIENIU PRZEZ PAŃSTWA PRODUKTU VIP ZA POŚREDNICTWEM WYBRANEJ METODY PŁATNOŚCI I JEŚLI NIE NIE ZOSTAŁO ZŁOŻONE WYPOWIEDZENIE ZGODNIE Z §2(d), TO ABONAMENT ZAKUPIONEGO PRZEZ PAŃSTWA PRODUKTU VIP ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE PRZEDŁUŻONY O OKRES WYZNACZONY PODCZAS JEGO ZAKUPU. OZNACZA TO, ŻE PRZYKŁADOWO ABONAMENT 3-MIESIĘCZNY ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE PRZEDŁUŻONY O KOLEJNE 3 MIESIĄCE.

d) Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie Państwa produktu może zostać złożone w każdej chwili. Możecie Państwo tego dokonać za pomocą: faksu, listu poleconego lub e-maila

 Dla naszych produktów obowiązują następujące okresy wypowiedzenia:

          -     Oferty specjalne ważne na okres poniżej 30 dni: 2 dni przed końcem umowy

          -     Produkt 1-miesięczny: 2 tygodnie przed końcem umowy

          -     Produkt 3-miesięczny: 4 tygodnie przed końcem umowy

          -     Produkt 6-miesięczny: 6 tygodni przed końcem umowy

          -     Produkt 12-miesięczny: 8 tygodni przed końcem umowy

Aby dokonać wypowiedzenia proszę przed wygaśnięciem Państwa członkostwa VIP i przy zachowaniu okresu wypowiedzenia wysłać pisemne wypowiedzenie na następujący numer faksu: +4989716718705 W celu ochrony przed nadużyciami oraz abyśmy mogli poprawnie zidentyfikować Państwa w naszej bazie danych i zrealizować wypowiedzenie, na pisemnym wypowiedzeniu muszą znaleźć się następujące informacje: PAŃSTWA ADRES E-MAIL (UŻYTY PODCZAS REJESTRACJI), PAŃSTWA NICK, POWÓD ZŁOŻENIA WYPOWIEDZENIA, OSOBISTY NUMER IDENTYFIKACYJNY WYPOWIEDZENIA, A TAKŻE PAŃSTWA PODPIS. W RAZIE ZŁOŻENIA WYPOWIEDZENIA ZA POŚREDNICTWEM E-MAILA, MUSICIE PAŃSTWO WCZEŚNIEJ PODPISAĆ SWOJE WYPOWIEDZENIE, ZESKANOWAĆ JE I WYSŁAĆ NA ADRES: SUPPORT@THECASUALLOUNGE.PL. PAŃSTWA OSOBISTY NUMER IDENTYFIKACYJNY WYPOWIEDZENIA ZOSTANIE NATYCHMIAST WYŚWIETLONY NA STRONIE INTERNETOWEJ. TEN NUMER ID NIE BĘDZIE DODATKOWO WYSYŁANY POPRZEZ E-MAIL. SWÓJ OSOBISTY NUMER IDENTYFIKACYJNY WYPOWIEDZENIA ZNAJDZIECIE PAŃSTWO PO ZALOGOWANIU SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ, W DZIALE: „MÓJ PROFIL“ / „USTAWIENIA“ / „EDYTUJ MOJE KONTO“ / „USUŃ PROFIL I KONTO“. JEŚLI WYPOWIEDZENIE WPŁYNIE PO TERMINIE LUB BĘDZIE NIEPEŁNE (WYPOWIEDZENIE BĘDZIE PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ WYŁĄCZNIE JEŚLI BĘDZIE ONO ZAWIERAŁO WSZYSTKIE WYŻEJ WYMIENIONE ELEMENTY), TO ABONAMENT PAŃSTWA PRODUKTU ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE PRZEDŁUŻONY. MOŻECIE PAŃSTWO WTEDY NADAL CZERPAĆ KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA VIP, DOPÓKI NIE OTRZYMAMY WAŻNEGO PISMA Z WYPOWIEDZENIEM. FUNKCJE PREMIUM TAKŻE POZOSTANĄ WTEDY DOSTĘPNE, AŻ DO ZAKOŃCZENIA WYBRANEGO PRZEZ PAŃSTWA OKRESU UMOWY. ZA WYJĄTKIEM ZOBOWIĄZAŃ PRAWNYCH DO ZWROTU CZĘŚCI OPŁAT ZA CZŁONKOSTWO VIP, WSZELKIE ROSZCZENIA DOTYCZĄCE ZWROTU DOKONANYCH OPŁAT ZA CZŁONKOSTWO VIP SĄ NIESKUTECZNE.

Wypowiedzenie członkostwa VIP, zgodnie z powyższymi terminami wypowiedzenia, może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach po uzyskaniu członkostwa i musi być złożone przez nasze biuro obsługi klienta. Wypowiedzenie wchodzi w życie dopiero o godzinie 0.00 dnia roboczego następującego po dniu otrzymania przez nas wypowiedzenia. Jest to spowodowane tym, że biuro obsługi klienta nie ma wcześniej dostępu do informacji o członkostwie. Do biura obsługi klienta możesz zwrócić się z zapytaniem od poniedziałku do piątku między 10.00 a 16.00.

e) Wymagane są aktualne dane rozliczeniowe

Użytkownik zobowiązuje się do podania pełnych, prawdziwych i aktualnych danych osobowych oraz rozliczeniowych, a także do niezwłocznego powiadamiania nas w razie zmiany tych danych. Do takich zmian należą: zmiana adresu zamieszkania, nazwiska, a przede wszystkim adresu rachunkowego, numeru karty kredytowej lub daty upływu ważności karty kredytowej. W razie ewentualnego nieprzestrzegania tego obowiązku, nienaruszony pozostaje obowiązek Użytkownika do uiszczenia wszelkich naliczonych opłat za pośrednictwem wybranej metody płatności.

f) Zmiana zatwierdzonej kwoty płatności

Jeśli kwota obciążenia będzie się różnić od wcześniej zatwierdzonej kwoty płatności za płatne usługi, to TheCasualLounge poinformuje Państwa o tym fakcie na co najmniej 10 dni przed planowaną realizacją płatności. Użytkownik zgadza się na to, że obowiązujące opłaty mogą zostać skumulowane i w całości lub częściowo pobrane w czasie lub po zakończeniu cyklu płatności.

 

3. USŁUGI MOBILNE

Do niektórych funkcji naszej usługi macie Państwo również dostęp za pośrednictwem telefonów komórkowych (dalej funkcje te będą nazywane „Usługami Mobilnymi” Zasady dostępu i korzystania z naszych Usług Mobilnych są również określone w niniejszych OWH, a w szczególności reguły obchodzenia się z treściami i ewentualnymi dodatkowymi postanowieniami, które będą wyświetlane podczas korzystania z Usług Mobilnych. Zdecydowanie podkreślamy, że podczas pobierania i korzystania z aplikacji mobilnej mogą zaistnieć dodatkowe koszty (na przykład od operatora sieci komórkowej).

 

4. BEZPŁATNA WERSJA DEMONSTRACYJNA I PROMOCJE

Od czasu do czasu oferujemy darmowe produkty do wypróbowania oraz inne oferty specjalne („Promocje”). Przykładem są tutaj abonamenty testowe, które dają pełny dostęp do naszych płatnych usług przez pewien ograniczony okres czasu. ABY UNIKNĄĆ DODATKOWYCH KOSZTÓW, MUSICIE PAŃSTWO DOKONAĆ WYPOWIEDZENIA SWOJEGO ABONAMENTU TESTOWEGO ZGODNIE Z §2(d).

 

5. HIERARCHIA CZŁONKOSTWA / ANIMATORZY

TheCasualLounge dokłada wszelkich wysiłków, aby na listach kontaktowych znajdowali się wyłącznie prywatni użytkownicy, którzy przestrzegają zasad użytkowania portalu TheCasualLounge. Dla skutecznego zrealizowania tego celu TheCasualLounge stosuje wiele technicznych oraz ręcznych mechanizmów kontrolnych, które pomagają w natychmiastowym usuwaniu Użytkowników, u których stwierdzono niewłaściwe zachowanie lub podejrzane interesy. Użytkownik/Członek przyjmuje także do wiadomości fakt, że TheCasualLounge korzysta z usług tzw. Animatorów, aby zachęcić Użytkowników do interaktywnej komunikacji. Tacy Animatorzy to rzeczywiste osoby. Użytkownik/Członek zdaje jednak sobie sprawę z faktu, że nie może on(-a) spotkać tych Animatorów w realnym świecie. Zarówno Użytkownik, jak i członek mogą w każdej chwili nawiązać kontakt z danym Animatorem pisząc do niego/niej bezpośrednio, lub otrzymując wiadomość od niego/niej, a później wspólnie komunikować się za pośrednictwem Portalu. Użytkownikowi/Członkowi jest także wiadome, że do nawiązania kontaktu przez Animatora dochodzi szczególnie podczas pierwszych odwiedzin Portalu, ze względu na niewielką liczbę istniejących wtedy kontaktów. Ponadto TheCasualLounge korzysta z usług Animatorów m.in w celu losowej kontroli przestrzegania przez Członków reguł użytkowania i ogólnego obcowania ze sobą, co pomaga w utrzymaniu oczekiwanej przez Użytkownika/Członka jakości usług Portalu. Wykorzystywani Animatorzy nie są w żaden sposób szczególnie oznaczeni w systemie.

 

6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI/GWARANCJA

TheCasualLounge udostępnia witrynę internetową, wszelkie treści oraz usługi zgodnie z opisem, jednak pod warunkiem ich dostępności. TheCasualLounge odpowiada za czyny umyślne oraz poważne uchybienia. Ponadto TheCasualLounge odpowiada za nieumyślne naruszenie obowiązków, których spełnienie jest warunkiem prawidłowej realizacji umowy, których naruszenie zagraża wypełnieniu celów umowy, a także których regularnego wypełniania oczekujecie Państwo jako klienci. W tym ostatnim przypadku jednak ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za typowe dla umowy szkody, których powstanie było możliwe do przewidzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieumyślne, lekkie naruszenie innych obowiązków niż te wymienione w powyższych postanowieniach.

Powyższe wyłączenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku zagrożenia życia, możliwości uszkodzenia ciała lub ewentualnego uszczerbku na zdrowiu. 

Transmisja danych za pośrednictwem Internetu zgodnie z aktualnym stanem techniki nie jest wolna od błędów i/lub może nie być dostępna w każdej chwili. Z tego powodu nie ponosimy odpowiedzialności za stałą i nieprzerwaną dostępność Platformy www.thecasuallounge.ch.

Ponadto TheCasualLounge nie gwarantuje, że: (a) Państwa dostęp do usług odbędzie się w sposób bezpieczny, bez przerw, w pełnym wymiarze, przy 100% dostępności, lub też zadowoli wszelkie Państwa wymagania lub oczekiwania; (b) Wszelkie usterki po stronie usługi będą naprawiane, a także że (c) oferowane usługi nie będą zawierały wirusów, czy też innego szkodliwego oprogramowania.

Użytkownik udziela TheCasualLounge zapewnienia, że przez niego przesłane lub zamieszczone w jego profilu teksty i treści nie ingerują w sposób nielegalny w prawa osób trzecich. W ten sposób Użytkownik uwalnia TheCasualLounge od odpowiedzialności na wszelkie roszczenia w tym zakresie.

 

7. SKARGI I ODSZKODOWANIA

a) Skargi 

Naszym najważniejszym celem jest rozpatrywanie skarg w sposób jak najszybszy i jak najdogodniejszy dla klienta. Dlatego też w wypadku zaistnienia problemów lub skarg prosimy Państwa w pierwszej linii o nawiązanie kontaktu z nami, w celu wyjaśnienia problemu/skargi przed wszczęciem kroków prawnych lub wycofaniem płatności. Możecie się Państwo z nami w każdej chwili skontaktować, pisząc na adres: support@thecasuallounge.pl

b) Odszkodowania

Użytkownik oświadcza, że zapobiega powstawaniu wszelkiego rodzaju szkód, odpowiedzialności, roszczeń i kosztów – w szczególności kosztów usług prawniczych – poniesionych przez TheCasualLounge, ich firmy partnerskie, filie oraz pracowników, których powodem jest (i) korzystanie przez Użytkownika z usług – w tym niezdolność do prawidłowego korzystania z usług, (ii) przesyłanie Treści Użytkownika za pośrednictwem usług, (iii) zachowanie użytkownika podczas obchodzenia się z usługami i Użytkownikami, (iv) naruszenie przez Użytkownika pojedynczych postanowień tej umowy, (v) naruszenie przez Użytkownika praw osób trzecich, a także (vi) naruszenie przez Użytkownika obowiązujących praw i przepisów.

 

8. CZAS TRWANIA UMOWY

Użytkownik korzystający z bezpłatnej usługi nie jest związany żadnym okresem trwania umowy. Może on(-a) w każdej chwili wymeldować się z systemu, usuwając swój profil. W każdej chwili możecie Państwo usunąć swój profil, po zalogowaniu wchodząc do działu: „MÓJ PROFIL“ / „USTAWIENIA“ / „EDYTUJ MOJE KONTO“ / „USUŃ PROFIL I KONTO“.

Płatna Umowa wchodzi w życie w momencie kliknięcia przycisku zamówienia na witrynie internetowej. Umowa pozostaje ważna tak długo, jak nie zostanie złożone jej wypowiedzenie zgodnie z §2 d) i całkowicie nie upłynie czas jej trwania.

a) Wypowiedzenie umowy przez TheCasualLounge

TheCasualLounge może wedle własnego uznania zablokować Państwa konto Użytkownika oraz zablokować, wyłączyć lub usunąć usługi związane z posiadaniem tego konta. Może to zostać wykonane bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika i bez podania powodów (włącznie z całkowitym zablokowaniem Użytkowników lub Członków korzystających z określonych adresów IP). Użytkownik musi w szczególności przestrzegać naszych reguł zapisanych w §1 b). TheCasualLounge może także wedle własnego uznania zablokować dostęp do danych Użytkownika lub usunąć Treści Użytkownika z naszych usług i wszelkich innych informacji. W wypadku usunięcia lub zablokowania Państwa dostępu do usług z powodu naruszenia postanowień niniejszej umowy, negatywnie odbieranego zachowania lub skarg stron trzecich, zgadzacie się Państwo z faktem, że żadne do tego momentu uiszczone opłaty za płatne usługi nie podlegają zwrotom, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymuszone obowiązującymi regulacjami prawnymi. Wszelkie jeszcze należne płatności muszą w takim przypadku zostać wykonane natychmiastowo. Wszystkie decyzje dotyczące przelewów zwrotnych na konto Użytkownika leżą w wyłącznej gestii TheCasualLounge.

b) Wypowiedzenie przez Użytkownika 

Oprócz prawa do wypowiedzenia swojego abonamentu produktu, możecie Państwo w każdej chwili i bez podawania powodów dezaktywować lub usunąć swoje konto. W tym celu proszę wysłać e-mail na adres: support@thecasuallounge.pl. Za wyjątkiem wypadków, gdy jest to uregulowane przepisami prawnymi lub postanowieniami tej umowy, nie jesteście Państwo upoważnieni do wysuwania żadnych roszczeń w zakresie zwrotu poniesionych opłat za usługi płatne.

 

9. REKLAMY I INNE STRONY TRZECIE

Nasze usługi mogą zawierać oferty i reklamy stron trzecich, jak również inne informacje i linki do produktów i usług oferowanych przez strony trzecie. Państwa transakcje i korespondencja prowadzone z dostawcami takich produktów i ofert podlegają wyłącznie postanowieniom dostawców i w ten sposób regulują Państwa stosunek z tymi dostawcami. Spółka TheCasualLounge nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie funkcje, treści, reklamy, produkty, usługi lub inne informacje świadczone przez strony trzecie. Użytkownik zgadza się z faktem, że spółka TheCasualLounge nie jest ani bezpośrednio, ani pośrednio odpowiedzialna za straty lub szkody powstałe w wyniku transakcji/stosunków ze stronami trzecimi.

 

10. KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeśli pojedyncze klauzule niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych okażą się nieskuteczne lub niepełne, skuteczność pozostałych klauzul pozostaje nienaruszona. Jeśli postanowienia nie stały się częścią umowy lub są nieskuteczne, to treść umowy jest regulowana obowiązującymi przepisami prawnymi.

Niniejsze postanowienia oraz wszelkie inne reguły, jak np. oferty produktów, mogą zostać zmienione przez TheCasualLounge w każdej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia. Postanowienia są wiążące natychmiast po ich opublikowaniu na naszych Portalach. W przypadku wprowadzenia zmian, „TheCasualLounge” wyraźnie powiadomi Użytkowników o danych zmianach. W okresie ośmiu tygodni Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu przeciw zmienionym Ogólnym Warunkom Handlowym. Podczas wprowadzania jakiejkolwiek zmiany, TheCasualLounge wyraźnie poinformuje Użytkowników o dostępnych możliwościach sprzeciwu oraz okresie czasu, w którym złożenie sprzeciwu jest możliwe. O ile użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec zmienionych Ogólnych Warunków Handlowych w wymienionym okresie czasu, nowe warunki będą obowiązywały dla tego Użytkownika od pierwszego dnia po zakończeniu okresu możliwości sprzeciwu. Zmienione Ogólne Warunki Handlowe wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na witrynie internetowej lub w aplikacji.Użytkownicy zostaną zobowiązani do przyjęcia do wiadomości aktualnej wersji, która będzie do dyspozycji na witrynie internetowej lub w aplikacji. Sama obecność Użytkownika na witrynie internetowej lub w aplikacji zakłada pełną akceptację każdej dokonanej zmiany. Jeśli dany Użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, zawsze ma on(-a) możliwość zaniechania korzystania z naszych produktów.

Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub wskazówki, zawsze można skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mail: support@thecasuallounge.pl. Serdecznie dziękujemy i życzymy wiele przyjemności z korzystania z naszej usługi Premium: TheCasualLounge!